Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 80

Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 80

Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 80

Bài 1 (trang 80 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 253 + 10 x 4

41 x 5 – 100

93 – 48 : 8

b) 500 + 6 x 7

30 x 8 + 50

69 + 20 x 4

Lời giải:

a) 253 + 10 x 4 = 253 + 40 = 293

41 x 5 – 100 = 205 – 100 = 105

93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87

b) 500 + 6 x 7 = 500 + 42 = 542

30 x 8 + 50 = 240 + 50 = 290

69 + 20 x 4 = 69 + 80 = 149

Bài 2 (trang 80 SGK Toán 3): Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 37 – 5 x 5 = 12

180 : 6 + 30 = 60

30 + 60 x 2 = 150

282 – 100 : 2 = 91

b) 13 x 3 – 2 = 13

180 + 30 : 6 = 35

30 + 60 x 2 = 180

282 – 100 : 2 = 232

Lời giải:

a) 37 – 5 x 5 = 12 : Đ

180 : 6 + 30 = 60 : Đ

30 + 60 x 2 = 150 : Đ

282 – 100 : 2 = 91 : S

b) 13 x 3 – 2 = 13 : S

180 + 30 : 6 = 35 : S

30 + 60 x 2 = 180 : S

282 – 100 : 2 = 232 : Đ

Bài 3 (trang 80 SGK Toán 3): Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Lời giải:

Số táo của mẹ và chị hái tất cả là:

60 + 35 = 95 (quả)

Số táo có ở mỗi hộp là:

95 : 5 = 19 (quả).

Đáp số: 19 quả táo

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 3): Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau. Hãy xếp thành hình dưới đây:

Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 80

 

Lời giải:

Có thể ghép hình như sau:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 60

Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 80

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *