Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 81

Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 81

Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 81

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 25 – (20 – 10)

80 – (30 + 25)

b) 125 + (13 + 7)

416 – (25 – 11)

Lời giải:

a) 25 – (20 – 10) = 25 – 10 = 15

80 – (30 + 25) = 80 – 55

b) 125 + (13 + 7) = 125 + 20 = 145

416 – (25 – 11) = 416 – 14 = 25

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) (65 + 15) x 2

48 : (6 : 3)

b) (74 – 14) : 2

81: (3 x 3)

Lời giải:

a) (65 + 15) x 2 = 80 x 2 = 160

48 : (6 : 3) = 48 : 2 = 24

b) (74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30

81 : (3 x 3) = 81 : 9 = 9

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 3): Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Lời giải:

Cách 1:

Số sách xếp trong mỗi tủ là:

240 : 2 = 120 (quyển)

Số sách xếp trong mỗi ngăn là:

120 : 4 = 30 (quyển)

Đáp sô: 30 quyển sách

Cách 2:

Số ngăn có ở cả hai tủ là:

4 x 2 = 8 (ngăn)

Số sách xếp trong mỗi ngăn là:

240 : 8 = 30 (quyển)

Đáp số: 30 quyển sách

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *