Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Bảng đơn vị đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Bảng đơn vị đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Bảng đơn vị đo thời gian

Bài 1 (trang 130 SGK Toán 5): Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ đại. Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố một số phát minh. Hãy đọc bảng và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỉ nào?

Giải Toán lớp 5 Bảng đơn vị đo thời gian

Lời giải:

– Kính viễn vọng được phát minh vào năm 1671 thuộc thế kỉ XVII

– Bút chì được phát minh vào năm 1794 thuộc thế kỉ XVIII

– Đầu máy xe lửa được phát minh vào năm 1804 thuộc thế kỉ XIX

– Xe đạp được phát minh vào năm 1869 thuộc thế kỉ XIX

– Ô tô được phát minh vào năm 1886 thuộc thế kỉ XIX

– Máy bay được phát minh vào năm 1930 thuộc thế kỉ XX

– Máy tính điện tử được phát minh vào năm 1946 thuộc thế kỉ XX

– Vệ tinh nhân tạo được phát minh vào năm 1957 thuộc thế kỉ XX

Bài 2 (trang 131 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 6 năm = …tháng

4 năm 2 tháng = …tháng

3 năm rưỡi = ….tháng

3 ngày = ….giờ

0,5 ngày = …giờ

3 ngày rưỡi = …giờ

b) 3 giờ = …phút

1,5 giờ = …phút

3/4 giờ = …phút

6 phút = … giây

1/2 phút = …giây

1 giờ = …giây

Lời giải:

a) 6 năm = 72 tháng

4 năm 2 tháng = 50 tháng

3 năm rưỡi = 42 giờ

3 ngày = 72 giờ

0,5 ngày = 12 giờ

3 ngày rưỡi = 84 giờ

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về biến đổi khí hậu

b) 3 giờ = 180 phút

1,5 giờ = 90 phút

3/4 giờ = 45 phút

6 phút = 360 giây

1/2 phút = 30 giây

1 giờ = 3600 giây

Bài 3 (trang 131 SGK Toán 5): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 72 phút = …giờ

270 phút = …giờ

b) 30 giây = …phút

135 giây = …phút

Lời giải:

a) 72 phút = 1,2 giờ

270 phút = 4,5 giờ

b) 30 giây = 0,5 phút

135 giây = 2,25 phút

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …