Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Bài 1 (trang 132 SGK Toán 5): Tính

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút

4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây

8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây

12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

Nói thêm: vì 1 năm không bằng 10 tháng nên không thể nhớ theo cách thông thường như sau:

Giải Toán lớp 5 Cộng số đo thời gian

nhẩm:

9 + 6 = 15, viết 5 nhớ 1

7 + 5 = 12, nhớ 1 là 13

Bài 2 (trang 132 SGK Toán 5): Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến viện bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian ?

Lời giải:

Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện bảo tàng Lịch sử hết:

35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút

Đáp số: 2 giờ 55 phút.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 167

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …