Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Diện tích hình thang

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình thang

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình thang

Bài 1 (trang 93 SGK Toán 5): Tính diện tích hình thang biết:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m; chiều cao là 10,5m.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình thang

Bài 2 (trang 94 SGK Toán 5): Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình thang

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình thang

Bài 3 (trang 94 SGK Toán 5): Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy . Tính diện tích của thửa ruông đó.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình thang

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Diện tích hình tròn

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …