Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Diện tích hình tròn

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình tròn

Giải Toán lớp 5 Diện tích hình tròn

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 5): Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm;

b) r = 0,4dm

c) r = 3/5 m

Lời giải:

a) diện tích hình tròn là:

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2)

b) diện tích hình tròn là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2)

c) diện tích hình tròn là:

3/5 x 3/5 x 3,14 = 1,1304 (m2)

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 5): Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 12cm;

b) d = 7,2dm

c) d = 4/5 m

Lời giải:

a) bán kính hình tròn dài:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn là:

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) bán kính hình tròn dài:

7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là:

3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)

c) bán kính hình tròn dài:

4/5 : 2 = 2/5 (m)

Diện tích hình tròn là:

2/5 x 2/5 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 5): Tìm diện tích một mặt bàn hình tròn có bán kính 45cm

Lời giải:

diện tích mặt bàn đó là:

45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

6358,5cm2= 63,585 dm2

Đáp số: 63,585dm2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …