Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 1 (trang 110 SGK Toán 5): Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.

Lời giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(5 +4) x 2 x 3 = 54 (dm2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

5 x 4 = 20 (dm)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

54 + 20 + 20 = 94 (dm2)

Đáp số: 54dm2 và 94dm2.

Bài 2 (trang 110 SGK Toán 5): Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).

Lời giải:

Diện tích xung quanh của cái thùng là:

(6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2)

Diện tích mặt đáy của cái thùng là:

6 x 4 = 24 (dm2)

Diện tích tôn để làm thùng là:

180 + 24 = 204 (dm2)

Đáp số: 204 dm2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Thể tích của một hình

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …