Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Giải Toán lớp 5 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Giải Toán lớp 5 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Bài 1 (trang 102 SGK Toán 5): Kết quả điều tra về sự yêu thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên biểu đồ hính quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh:

a) Thích màu xanh?

b) Thích màu đỏ?

c) Thích màu trắng?

d) Thích màu tím?

Giải Toán lớp 5 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Lời giải:

Số bạn thích màu xanh là:

120 x 40 : 100 = 48 (bạn)

Số bạn thích màu đỏ là:

120 x 25 : 100 = 30 (bạn)

Số bạn thích màu trắng là:

120 x 20 : 100 = 24 (bạn)

Số bạn thích màu tím là:

120 x 15 : 100 = 18 (bạn)

Nói thêm : vì 40% = 2/5 ; 25% = 1/4 ; 20% = 1/5 nên cũng có thể tìm ra đáp số bằng các phép tính:

a) 120 x 2 : 5 = 48

b) 120 : 4 = 30

c) 120 : 5 = 24.

Bài 2 (trang 102 SGK Toán 5): Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học: Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.

Giải Toán lớp 5 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 

Lời giải:

– Số học sinh giỏi bằng 17,5 % tổng số học sinh.

– Số học sinh khá bằng 60 % tổng số học sinh.

– Số học sinh trung bình bằng 22,5 % tổng số học sinh.

Nói thêm: biểu đồ cột (học ở lớp 4) cho ta biết giá trị cụ thể của các đại lượng, song biểu đồ hình quạt chỉ cho ta tỉ lệ % giữa các đại lượng. Muốn có giá trị cụ thể thường ta phải tính toán thêm.

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …