Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Giải Toán lớp 5 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Giải Toán lớp 5 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Bài 1 (trang 126 SGK Toán 5): Trong các hình dưới đây , hình nào là hình trụ?

Giải Toán lớp 5 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Lời giải:

Hình A và E là hình trụ

Bài 2 (trang 126 SGK Toán 5): Đồ vật nào có dạng hình cầu?

Giải Toán lớp 5 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

 

Lời giải:

Quả bóng bàn và viên bi có dạng hình cầu

Bài 3 (trang 126 SGK Toán 5): Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng

a) Hình trụ

b) hình cầu

Lời giải:

a) Một số vật có dạng hình trụ là: cốc uống nước, ống cống, thùng nước, lon nước ngọt, hộp sữa ông thọ.

b) Một số vật có dạng hình cầu là: quả bóng đá, viên bi, quả địa cầu, , quả bi da.

Xem thêm:  Đề thi thử Đất nước theo hướng giảm tải 2020

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …