Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Bài 1 (trang 108 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 5):

a) hãy chỉ những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật (hình bên).

b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm.

Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt ABNM, BCPN.

Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Lời giải:

a) AB = CD = PQ = MN

AD = BC = NP = MQ

AM = BN = CP = DQ

b) Diện tích mặt đáy MNPQ là: 6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích mặt bên ABNM là: 6 x 4 = 24 (cm2)

Diện tích mặt bên BCPN là: 3 x 4 = 12 (cm2).

Bài 3 (trang 108 SGK Toán 5): Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?

Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

 

Lời giải:

Hình A là hình hộp chữ nhật

Hình C là hình lập phương

Nói thêm: hình lập phương là một hình hộp chữ nhật đặc biệt có ba kích thước bằng nhau nên ta cũng có thể coi hình C là một hình hộp chữ nhật.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Bảng đơn vị đo thời gian

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …