Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Hình tam giác

Giải Toán lớp 5 Hình tam giác

Giải Toán lớp 5 Hình tam giác

Bài 1 (trang 86 SGK Toán 5): Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Giải Toán lớp 5 Hình tam giác

Lời giải:

– Hình tam giác ABC có ba góc là góc A, góc B, góc C và ba cạnh là AB, BC và CA.

– Hình tam giác DEG có ba góc là góc D, góc E, góc G và ba cạnh là DE, EG và GD.

– Hình tam giác KMN có ba góc là góc K, góc M, góc N và ba cạnh là KM, MN và NK.

Bài 2 (trang 86 SGK Toán 5): Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

Giải Toán lớp 5 Hình tam giác

 

Lời giải:

– Trong tam giác ABC: AB là đáy, CH là đường cao.

– Trong tam giác DEG: EG là đáy, DK là đường cao.

– Trong tam giác MPQ: PQ là đáy, MN là đường cao.

Nói thêm:

– Mỗi tam giác có góc tù sẽ có hai đường cao nằm ngoài tam giác.

– Mỗi tam giác vuông đều có hai đường cao chính là hai cạnh góc vuông.

Bài 3 (trang 86 SGK Toán 5): So sánh diện tích tam giác của:

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH.

b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC.

c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC.

Giải Toán lớp 5 Hình tam giác

Lời giải:

a) Bằng nhau.

b) Bằng nhau.

c) Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp đôi diện tích hình tam giác EDC.

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …