Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Hình thang

Giải Toán lớp 5 Hình thang

Giải Toán lớp 5 Hình thang

Bài 1 (trang 91 SGK Toán 5): Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?

Giải Toán lớp 5 Hình thang

Lời giải:

Hình 1,2,4,5,6 là các hình thang.

Bài 2 (trang 92 SGK Toán 5): Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

Giải Toán lớp 5 Hình thang

 

– Bốn cạnh và bốn góc?

– Hai cặp cạnh đối diện song song?

– Chỉ có một cặp đối diện song song?

– Có bốn góc vuông?

Lời giải:

– Cả ba hình đều có bốn cạnh và bốn góc.

– Hình 1 và 2 đều có hai cặp cạnh đối diện song song.

– Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.

– Hình 1 có bốn góc vuông.

Bài 3 (trang 91 SGK Toán 5): Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

Giải Toán lớp 5 Hình thang

Lời giải:

Nói thêm: còn có nhiều cách vẽ thêm khác nữa.

Giải Toán lớp 5 Hình thang

Bài 4 (trang 92 SGK Toán 5): Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

Giải Toán lớp 5 Hình thang

Lời giải:

Hình thang ABCD có hai góc vuông là góc A và góc D, cạnh bên AD vuông góc với đáy.

Nói thêm : cạnh bên AD cũng là đường cao của hình thang vuông ABCD.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Diện tích hình tròn

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …