Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123

Bài 1 (trang 123 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Một hình lập phương có cạnh dài 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Lời giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

6,25 x 6 = 37,5 (cm2)

Thể tích của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (cm3)

Đáp số: 6,25cm2; 37,5cm2; 15,625cm3

Bài 2 (trang 123 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên, người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4cm. Tính thể tích phần gỗ còn lại.

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 123

Lời giải:

Thể tích khối gỗ lúc đầu là:

9 x 6 x 5 = 270 (cm3)

Thể tích phần cắt đi là:

4 x 4 x 4= 64 (cm3)

Thể tích phần gỗ còn lại là:

270 – 64 = 206 (cm3)

Đáp số: 206cm3

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Hình thang

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …