Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 128

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 128

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 128

Bài 1 (trang SGK Toán 5): Một bể kính nuôi cá có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. Tính:

a) Diện tích kính dùng làm bể cá đó (không có nắp)

b) Thể tích bể cá đó

c) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 128

Lời giải:

1m = 10 dm; 50cm = 5dm; 50cm = 6dm

Diện tích xung quanh của bể là:

(10 + 5 ) x 2 x 6 = 180 (dm3)

Diện tích 5 mặt của bể hay diện tích kính để làm bể là:

180 + 10 x 5 = 230 (dm3)

Thể tích bể cá là:

10 x 5 x 6 = 300 (dm3)

Số nước trong bể là:

300 x (3/4) = 225 (dm3) hay 225(l)

Đáp số:

230dm3

300dm3

225 l nước

Bài 2 (trang 128 SGK Toán 5): Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương

c) Thể tích của hình lập phương.

Lời giải:

a) Diện tích xung quanh là:

(1,5 x 1,5 ) x 4 = 9 (m2)

b) Diện tích toàn phần là:

(1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m2)

c) Thể tích của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số:

a) 9m2

b) 13,5m2

c) 3,375m3

Bài 3 (trang 128 SGK Toán 5): Có hai hình lập phương. Hình M có cạnh gấp 3 lần cạnh hình N. Hỏi:

a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N?

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 128

Lời giải:

a) Hình vẽ bên cho thấy :

Cạnh của hình M gấp 3 lần cạnh của hình N, do đó diện tích một mặt của hình M gấp 9 lần diện tích một mặt của hình N. Suy ra diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần diện tích toàn phần của hình N

b) Ta có thể coi thể tích hình lậ phương bằng diện tích của một mặt nhân với độ dài cạnh.

Vì diện tích của một mặt của hình M gấp 9 lần diện tích một mặt của hình N và độ dài cạnh của hình M gấp 3 lần độ dài cạnh của hình N, nên thể tích của hình M gấp: 9 x 3 = 27 lần thể tích hình N.

Đáp số: a) 9 lần b) 27 lần

Nói thêm : cũng có thể giải như sau:

Gọi a là độ dài cạnh của hình N thì độ dài cạnh của hình M lầ a x 3 .Ta có:

a) Diện tích toàn phần của hình N là:

(a x a) x 6

Diện tích toàn phần của hình M là:

(a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a) x 6 x 9

Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần diện tích toàn phần của hình N.

b) Thể tích của hình N là:

a x a x a thể tích hình M là:

(a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a ) x 27

Vậy thể tích hình M gấp 27 lần thể tích hình N.

ở đây có thể nhận xét chung như sau:

i) Nếu cạnh hình vuông A gấp 3 lần cạnh hình vuông B thì:

– Chu vi hình vuông A gấp 3 lần chu vi hình vuông B

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

– Diện tích hình vuông A gấp 3 x 3 = 9 (lần ) diện tích hình vuông B

ii) Nếu cạnh hình lập phương C gấp 3 lần cạnh hình lập phương D thì thể tích hình lập phương C gấp 3 x 3 x = 27 (lần) thể tích hình lập phương D

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …