Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 144 phần 1

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 144 phần 1

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 144 phần 1

Bài 1 (trang 144 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?

Lời giải:

4 giờ 30 phút = 4,5 giờ.

Mỗi giờ ô tô đi được là:

135 : 3 = 45 (km).

Mỗi giờ xe máy đi được là:

135 : 4,5 = 30 (km).

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy là:

45 – 30 = 15 km

Đáp số: 15km

Bài 2 (trang 144 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ.

Lời giải:

1250m = 1,25 km; 2 phút = 1/30 giờ

Vận tốc của xe máy là:

1,25 : 1/30 = 37,5 (km / giờ)

Đáp số: 37,5km/giờ.

Bài 3 (trang 144 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Một xe ngựa đi quãng đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của xe ngựa với đơn vị đo là m/phút.

Lời giải:

15,75km = 15750m; 1 giờ 45 phút = 105 phút.

Vận tốc của xe ngựa là:

15750 : 105 = 150 (m/phút)

Đáp số: 150m/phút.

Bài 4 (trang 144 SGK Toán 5) Luyện tập chung: Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/giờ. Hỏi với vận tốc đó, cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút ?

Lời giải:

72km/giờ = 72000m/giờ

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Thời gian Cá heo bơi là:

2400 : 72000 = 1/30 (giờ) hay 2 (phút)

Đáp số: 2 phút

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …