Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 145

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 145

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 145

Bài 1 (trang 145 SGK Toán 5): Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp ?

Lời giải:

Xe máy đi sau xe đạp:

12 x 3 = 36 (km)

Sau mỗi giờ xe máy lại gần xe đạp thêm:

36 – 12 = 24 (km).

Xe máy sẽ đuổi kịp xe đạp sau:

36 : 24 = 1,5 (giờ) hay 1 giờ 30 phút.

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

Nói thêm: bài toán này có dạng tìm hai số biết hiệu (là 36 km) và tỉ số (là 36 : 12). Tuy nhiên chỉ yêu cầu tìm thời gian đuổi kịp , tức là tìm 1 phần bằng nhau mà thôi.

Bài 2 (trang 146 SGK Toán 5): Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 120km/giờ. Hỏi vận tốc đó báo gấm chạy trong 1/25 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Lời giải:

Trong 1/25 giờ báo gấm chạy được là:

120 x 1/25 = 4,8 (km)

Đáp số: 4,8km.

Ghi chú: CTGT yêu cầu học sinh giải bài 2 này trước khi giải bài 1 ở phía trên.

Bài 3 (trang 146 SGK Toán 5): Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?

Xem thêm:  Bài văn hay miêu tả cảnh nhộn nhịn buổi sáng ở làng quê

Lời giải:

xe máy đi trước ô tô là:

11 giờ 7 phút – 8 giờ 37 phút = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ.

Khoảng cách của hai xe lúc ô tô xuất phát:

36 x 2,5 = 90 (km)

Hiệu vận tốc hai xe là:

54 – 36 = 18 (km).

ô tô sẽ đuổi kịp xe máy sau:

90 : 18 = 5 (giờ).

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:

11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút

Đáp số: 16 giờ 7 phút.

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …