Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 169

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 169

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 169

Bài 1 (trang 169 SGK Toán 5): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau. Hỏi trêm cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?

Lời giải:

Tổng chiều dài và chiều rộng là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

80 – 30 = 50 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

50 x 30 = 1500 (m2)

Số rau thu được trên 1m2 là:

40 : 10 = 4 (kg)

Số sau thu được trên cả mảnh vườn là:

4 x 1500 = 6000 (kg)

Đáp số: 2250kg rau.

Bài 2 (trang 169 SGK Toán 5): Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hộp là 6000cm2.

Lời giải:

Chu vi đáy hình chữ nhật là:

(60 + 40) x 2 = 200 (cm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là:

6000 : 200 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.

Bài 3 (trang 170 SGK Toán 5): 3. Một mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 (xem hình vẽ). Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 169

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 139

Check Also

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1 Bài 1 (trang 171 SGK …