Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 89

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 89

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 89

Bài 1 (trang 89 SGK Toán 5): Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 89

Lời giải:

Khoanh vào B (vì 0,3 = 3/10 )

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 5): Trong bể cá có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A. 5%

B. 20%

C. 80%

D. 100%

Lời giải:

Khoanh vào C (vì 20 : 25 = 0,8 = 80%).

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 5): 2800g bằng bao nhiêu ki – lô – gam ?

A. 280kg

B. 28kg

C. 2,8kg

D. 0,28kg

Lời giải:

Khoanh vào C (vì 2800g = 2,8kg)Bài 1 (trang 90 SGK Toán 5): Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18;

b) 95,64 – 27,35;

c)31,05 x 2,6 ;

d) 77,5 : 2,5.

Lời giải:

a) 85,9

b) 68,29

c) 80,73

d) 31.

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 5): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 5dm = …m;

b) 8m2 5dm2 = …m2.

Lời giải:

a) 8,5 m

b) 8,05m2

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 5): Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình tam giác MDC.

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 89

Lời giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 15 + 25 = 40 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 2400 : 40 = 60 (cm)

Diện tích tam giác là : 60 x 25 : 2 = 750 (cm2).

Đáp số: 750 cm2.

Bài 4 (trang 90 SGK Toán 5): Tìm hai giá trị số thích hợp của x sao cho: 3,9 < x < 4,1.

Xem thêm:  Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao - Văn hay lớp 11

Lời giải:

Suy nghĩ: ta có: 3,9 < x < 4,10

X có thể là 4 hoặc 4,1 (hoặc 3,91 và 3,92; hoặc 3,99 và 4; v.v… và v.v…).

 

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …