Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95

Bài 1 (trang 95 SGK Toán 5): Tính diện tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là:

a) 3cm và 4cm;

b) 2,5m và 1,6m;

c) 2/5 dm và 1/6 dm.

Lời giải:

Diện tích tam giác vuông bằng diện tích độ dài của hai cạnh góc vuông chia 2

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95

Bài 2 (trang 95 SGK Toán 5): Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề – xi – mét vuông?

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95

Lời giải:

Diện tích hình thang ABED là :

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95

Diện tích hình tam giác BEC là:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích hình tam giác BEC:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95

Bài 3 (trang 95 SGK Toán 5): Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ bên), người ta sử dụng 30% diện tích để trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối.

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95

a. Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m2 đất?

b. Hỏi số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất?

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo thời gian

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …