Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 100

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 100

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 100

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) 6cm;

b) 0,35dm.

Lời giải:

a) Diện tích hình tròn là: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2).

b) Diện tích hình tròn là: 0,25 x 0,35 x 3,14 = 0,3846 (dm2).

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Lời giải:

– Muốn tính diện tích hình tròn ta cần biết bán kính của nó.

– Muốn tính bán kính hình tròn ta lấy chu vi chia có 6,28.

Bán kính hình tròn dài:

6,28 : 6,28 = 1 (cm)

Diện tích hình tròn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 cm2.

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập : Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 100

Lời giải:

– Muốn tính diện tích thành giếng ta lấy diện tich hình tròn lớn trừ diện tích hình tròn nhỏ. Diện tích hình tròn nhỏ tính được vì đã biết bán kính của nó.

– Muốn tính diện tích hình tròn lớn ta cần biết bán kính hình tròn lớn.

– Muốn tính bán kính hình tròn lớn ta lấy bán kính miệng giếng cộng bề rộng miệng giếng.

Bán kính hình tròn lớn dài:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích hình tròn lớn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (m2)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Thể tích của một hình

Diện tích miệng giếng là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (m2)

Diện tích thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 (m2)

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …