Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 141

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 141

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 141

Bài 1 (trang 141 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính độ dài quãng đường bằng ki – lô –mét rồi viết vào ô trống:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 141

Lời giải:

Tính ra nháp:

Cột 1: 32,5 x 4 = 130 (km)

Cột 2: 210 x 7 = 1470 (m) hay 1,47 (km)

Cột 3: 40 phút = 2/3 giờ

30 x 2/3 = 24 (km)

Điền số:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 141

Bài 2 (trang 141 SGK Toán 5) Luyện tập : Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Lời giải:

Thời gian đi của ô tô là:

12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

4 giờ 45 phút = 44/3giờ = 19/4 giờ

quãng đường AB dài: 46 x 19/4= 218,5 (km)

Đáp số: 218,5 km.

Bài 3 (trang 141 SGK Toán 5) Luyện tập : Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút.

Lời giải:

15 phút = 1/4giờ.

Quãng đường bay được của ong mật là:8 x 1/4= 2 (km).

Đáp số: 2km.

Bài 4 (trang 141 SGK Toán 5) Luyện tập : Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây.

Lời giải:

1 phút 15 giây = 75 giây

Quãng đường của kăng-gu-ru di chuyển được là:

14 x 75 = 1050 (m)

Đáp số: 1050m.

Xem thêm:  Đề thi thử THPT quốc gia môn văn .đề số 30 Việt Bắc Tố Hữu

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …