Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 143

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 143

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 143

Bài 1 (trang 143 SGK Toán 5) Luyện tập : viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 143

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 143

Bài 2 (trang 143 SGK Toán 5) Luyện tập : Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu ?

Lời giải:

1,08m = 108cm.

con ốc sên bò được quãng đường dài 1,08 m trong:

108 : 12 = 9 (phút)

Đáp số: 9 phút.

Bài 3 (trang 143 SGK Toán 5) Luyện tập : Vận tốc bay của một con chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời gian để con đại bàng đó bay được quãng đường 72km.

Lời giải:

Thời gian để con đại bàng bay được 72km là:

72 : 96 = 3/4 (giờ) hay 45 phút

Đáp số: 45 phút

Bài 4 (trang 143 SGK Toán 5) Luyện tập : Một con rái cá có thể bơi với vận tốc 420m/phút. Tính thời gian để rái cá bơi được quãng đường 10,5km.

Lời giải:

10,5km = 10500m.

Thời gian để rái cá bơi được quãng đường dài 10,5km là:

10500 : 420 = 25 (phút).

Đáp số: 25 phút

Xem thêm:  Cảm nhận bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …