Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88

Bài 1 (trang 88 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính diện tích tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:

a) a= 30,5dm và h = 12dm

b) a = 16dm và h = 5,3 dm.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88

Bài 2 (trang 88 SGK Toán 5) Luyện tập: Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng của mỗi hình tam giác vuông dưới đây:

Lời giải:

a) Trong tam giác ABC:

– Coi AC là đáy thì AB là đường cao.

– Coi AB là đáy thì AC là đường cao.

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88

b) Trong tam giác DEG:

– Coi DE là đáy thì GD là đường cao.

– Coi DG là đáy thì ED là đường cao.

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88

Bài 3 (trang 88 SGK Toán 5) Luyện tập:

a) Tính diện tích hình tam giác vuông ABC.

b)Tính diện tích hình tam giác vuông DEG.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88

Ghi nhớ: muốn tính diện tích tam giác vuông, ta lấy tích độ dài cạnh góc vuông chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Bài 4 (trang 89 SGK Toán 5) Luyện tập :

a) đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88

 

b)đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh ME

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88

 

tính:

– Tổng diện tích hình tam giác MQE và hình tam giác NEP.

– Diện tích hình tam giác EPQ.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88

 

Nói thêm: vì tổng diện tích hai tam giác MQE và NEP bằng diện tích tam giác EPQ (cùng bằng nửa diện tích hình chữ nhật MNPQ) nên ta cũng có thể tính tổng diện tích trên và diện tích tam giác EPQ như sau:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 139

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 88

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …