Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 99

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 99

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 99

Bài 1 (trang 99 SGK Toán 5): Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 9m

b) r = 4,4 dm

c) r = 2.(1/2) cm

Lời giải:

a) chu vi hình tròn là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

b) chu vi hình tròn là:

4,4 x 2x 3,14 = 27,632 (dm)

c) chu vi hình tròn là:

2.(1/2) x 2 x 3,14 = 5 x 3,14 = 15,7 (cm).

Bài 2 (trang 99 SGK Toán 5):

a) tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7 m

b) tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84dm.

Lời giải:

a) đường kính hình tròn dài:

15,7 : 3,14 =5 (m)

b) bán kính hình tròn dài:

18,84 : 6,28 = 3 (dm)

Nói thêm: cũng có thể giải câu b) bằng cách tính như sau:

18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm)

Hoặc 18,84 : (3,14 x 2) = 3 (dm).

Bài 3 (trang 99 SGK Toán 5): đường kính của một bánh xe đạp là 0, 65m.

a) tính chu vi của bánh xe đó.

b) Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng?

Lời giải:

a. Chu vi bánh xe đạp là:

0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

b. Nếu bánh xe lăn được 10 vòng thì xe đạp đi được:

2,041 x 10 = 20,41 (m)

Nếu bánh xe lăn được 100 vòng thì xe đạp đi được:

2,041 x 100 = 204,1 (m)

Bài 4 (trang 99 SGK Toán 5): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho nửa hình tròn H (xem hình vẽ). Chu vi hình H là:

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về Giờ trái đất

A. 18,84cm

B. 9,42cm

C.24,84cm

D. 15,42cm.

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 99

 

Lời giải:

Suy nghĩ: độ dài nửa đường tròn là :

6 x 3,14 : 2 = 9,42 (cm)

Chu vi hình H là:

9,42 + 6 = 15,42 (cm)

Khoanh vào D.

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …