Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Bài 1 (trang 105 SGK Toán 5): Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:

AD = 63 m

AE = 84 m

BE = 28 m

GC = 30 m.

Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Bài 2 (trang 106 SGK Toán 5): Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:

BM = 20,8m

CN = 38m;

AM = 24,5m

MN = 37,4m;

ND = 25,3m.

Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …