Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích

Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích

Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích

Bài 1 (trang 104 SGK Toán 5): Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích

Lời giải:

Cách 1:

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Chiều dài hình chữ nhật (1) là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích hình chữ nhật (1) là:

11,2 + 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

27,3 + 39,2 = 66,5 (m2)

Cách 2:

Diện tích hình (3) và (4) đều là:

3,5 x 3,5 = 12,25 (m2)

Diện tích hình (5) là:

(6,5 + 3,5) x 4,2 = 42 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

12,25 + 42 + 12,25 = 66,5 (m2)

Cách 3:

Diện tích hình (6) và (7) đều là:

6,5 x 3,5 = 22,75 (m2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

(3,5 + 4,2 + 3,5) x (6,5 + 3,5) = 112 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

112 – 22,75 x 2 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5 m2

Nói thêm: còn nhiều cách giải khác nữa

Bài 2 (trang 104 SGK Toán 5): Một khu đất có hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích

 

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật là:

(100,5 + 40,5) x (50 + 30) = 11280 (m2)

Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là:

(50 x 40,5) x2 = 4050 (m2)

Diện tích khu đất là:

11280 – 4050 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 m2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 169

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …