Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Mét khối

Giải Toán lớp 5 Mét khối

Giải Toán lớp 5 Mét khối

Bài 1 (trang 118 SGK Toán 5):

a) đọc các số đo: 15m3; 205m3; 25/100 m3; 0,911 m3

b)Viết các số đo thể tích: bảy nghìn hai trăm mét khối; bốn trăm mét khối; một phần tám mét khối; không phảy không năm mét khối.

Lời giải:

a) 15m3: mười lăm mét khối

205m3: hai trăm linh năm mét khối

25/100 m3: hai mươi lắm phần trăm mét khối

0,911 m3: không phảy chín trăm mười một mét khối.

b) 7200m3; 400m3; 1/8 m3; 0,05 m3

Bài 2 (trang 118 SGK Toán 5):

a) viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề – xi – mét khối:

1cm3; 5,216cm3; 13,8cm3; 0,22cm3.

b) viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng – xi – mét khối:

1dm3; 1,969dm3; 1/4 m3; 19,54m3.

Ghi chú: CTGT bỏ câu (a) của câu này.

Lời giải:

a) 1cm3 = 1/1000dm3 (hoặc 0,001dm3)

5,216cm3 = 5216dm3

13,8cm3 = 13800dm3

0,22cm3 = 220dm3

b) 1dm3 = 1000cm3

1,969dm3 = 13969cm3

1/4 m3 = 250000cm3

19,54m3 = 19540000cm3

Nói thêm: khi đổi số đo thể tích, cứ mỗi lần chuyển sang đơn vị liền sau ta dịch dấu phẩy sang phải 3 chữ số.

ví dụ: 19,54 m3 = …cm3 (?)

từ m3 đến cm3 ta phải chuyển sang đơn vị kết tiếp 2 lần:

m3 -> dm3 -> cm3

vậy ta phải dịch dấu phảy sang phải:

3 x 2 = 6 (chữ số)

19,54 -> 19540, -> 19540000,

Do đó: 19,54m3 = 19540000cm3.

Bài 3 (trang 118 SGK Toán 5): Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy cái hộp đó?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Bảng đơn vị đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Mét khối

Lời giải:

Ta có thể xếp được hai lớp, mỗi lớp gồm có:

5 x 3 = 15 (hình lập phương 1dm3)

Suy ra có thể xếp được tất cả:

15 x 2 = 30 (hình lập phương 1dm3)

Đáp số: 30 (hình lập phương 1dm3)

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …