Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Nhân số đo thời gian với một số

Giải Toán lớp 5 Nhân số đo thời gian với một số

Giải Toán lớp 5 Nhân số đo thời gian với một số

Bài 1 (trang 135 SGK Toán 5): Tính:

a) 3 giờ 12 phút x 3

4 giờ 23 phút x 4

12 phút 25 giây x 5

b) 4,1 giờ x 6

3,4 phút x 4

9,5 giây x 3

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Nhân số đo thời gian với một số

Giải Toán lớp 5 Nhân số đo thời gian với một số

Giải Toán lớp 5 Nhân số đo thời gian với một số

Giải Toán lớp 5 Nhân số đo thời gian với một số

Giải Toán lớp 5 Nhân số đo thời gian với một số

Giải Toán lớp 5 Nhân số đo thời gian với một số

Nói thêm: vì 1 phút không bằng 100 giây nên không thể nhớ theo cách nhân thông thường như sau:

Giải Toán lớp 5 Nhân số đo thời gian với một số

Bài 2 (trang 135 SGK Toán 5): Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu?

Lời giải:

Bé Lan đã ngồi trên đu trong:

1 phút 25 giây x 3 = 4 phút 15 giây.

Đáp số: 4 phút 15 giây.

Xem thêm:  Đề liên hệ bài Sóng và Đây thôn Vĩ Dạ

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …