Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Quãng đường

Giải Toán lớp 5 Quãng đường

Giải Toán lớp 5 Quãng đường

Bài 1 (trang 141 SGK Toán 5): Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ.Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Lời giải:

trong 3 giờ ca nô đi được là:

15,2 x 3 = 45,6 (km)

Đáp số: 45,6km.

Bài 2 (trang 141 SGK Toán 5): Một người đi xe đpạ trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Lời giải:

15 phút = 1/4 giờ

Quãng đường người đó đi được là:

12,6 x 1/4 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15km.

Bài 3 (trang 141 SGK Toán 5): Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Lời giải:

Thời gian xe máy đi là:

11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

2 giờ 40 phút =2 2/3 giờ = 8/3 giờ.

Độ dài quãng đường AB là : 42 x 8/3 = 112 (km)

Đáp số: 112km.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …