Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Thể tích của một hình

Giải Toán lớp 5 Thể tích của một hình

Giải Toán lớp 5 Thể tích của một hình

Bài 1 (trang 115 SGK Toán 5): Trong hai hình dưới đây:

Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình lập phương B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình nào có thể tích lớn hơn?

Giải Toán lớp 5 Thể tích của một hình

Lời giải:

Hình hộp chữ nhật A gồm 4 x 2 x 2 = 16 (hình lập phương nhỏ)

Hình hộp chữ nhật B gồm 3 x 3 x 3 = 18 (hình lập phương nhỏ)

Hình hộp chữ nhật B có thể tích lớn hơn hình hộp chữ nhật A.

Bài 2 (trang 115 SGK Toán 5):

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

So sánh thể tích của hai hình A và B.

Giải Toán lớp 5 Thể tích của một hình

 

Lời giải:

Hình A gồm 5 x 3 x 3 = 45 hình lập phương nhỏ.

Hình B gồm 3 x 3 x 3 -1 = 27 – 1 = 26 (hình lập phương nhỏ)

Thể tích hình A lớn hơn thể tích hình B (hay thể tích hình B nhỏ hơn thể tích hình A).

Bài 3 (trang 115 SGK Toán 5): Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Hãy sắp xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau?

Lời giải:

Vì 6 = 6 x 1 = 2 x 3 nên có hai cách xếp sau:

Giải Toán lớp 5 Thể tích của một hình

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 134

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …