Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật

Giải Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật

Giải Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài 1 (trang 121 SGK Toán 5): Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c:

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm

b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5cm

c) a = 2/5dm; b = 1/3dm; c = 3/4dm

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài 2 (trang 121 SGK Toán 5):

Tính thể tích của khối gỗ có

Dạng như hình bên:

Giải Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật

Lời giải:

Cách 1:

Tách khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật A và B như hình dưới.

Giải Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật A là:

8 x (12 – 6) x 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật B là:

15 x 6 x 5 = 450 (cm3)

Thể tích khối gỗ là:

240 + 450 = 690 (cm3)

Cách 2:

Tách khối gỗ thành hai hình chữ nhật C và D như hình dưới

Thể tích hình hộp chữ nhật C là:

12 x 8 x 5 = 480 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật D là:

(15 – 8) x 6 x 5 = 210 (cm3)

Thể tích khối gỗ là:

480 + 210 = 690 (cm3)

Cách 3:

Thể tích hình hộp chữ nhật H là:

(15 – 8) x (12 – 6) x 5 = 210 (cm3)

Thể tích của cả khối gỗ và hình hộp chữ nhật B là:

15 x 12 x 5 = 900 (cm3)

Thể tích khối gỗ là:

900 – 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Bài 3 (trang 121 SGK Toán 5): Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước.

Giải Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật

Lời giải:

Cách 1: thể tích nước trong bể là:

10 x 10 x 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước và hòn đá là:

10 x 10 x 7 = 700 (cm3)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Thể tích của hòn đá là:

700 – 500 = 200 (cm3)

Cách 2: chiều cao của mực nước dâng lên là:

7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích nước dâng lên là:

10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đó cũng chính là thể tích hòn đá.

Đáp số: 200 cm3

Nói thêm: đây chính là cách mà nhà bác học La Mã lừng danh Ác – si – mét đã dùng để tính thể tích chiếc vương miện có hình thù rất phức tạp của nhà vua cách đây 23 thể kỉ.

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …