Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Bài 1 (trang 133 SGK Toán 5): Tính:

a) 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây;

b) 54 phút 21 giây – 21 phút 34 giây;

c) 22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút;

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Đổi thành

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Đổi thành

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Bài 2 (trang 133 SGK Toán 5): Tính:

a) 23 ngày 12 giờ – 3 ngày 8 giờ;

b) 14 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ;

c) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng;

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Đổi thành

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Đổi thành

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Nói thêm : vì 1 năm không bằng 10 tháng nên không thể trừ có nhớ theo cách thông thường như sau:

Giải Toán lớp 5 Trừ số đo thời gian

Bài 3 (trang 133 SGK Toán 5): Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ ngơi, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian ?

Lời giải:

Thời gian đi kể cả lúc nghỉ là:

8 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút = 1 giờ 45 phút

Thời gian đi không kể lúc nghỉ là:

1 giờ 45 phút – 15 phút = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút .

Xem thêm:  Viết thư cho bố của em đang làm công tác ở xa nhà

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …