Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Giải Toán lớp 5 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Giải Toán lớp 5 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Bài 1 (trang 116 SGK Toán 5): Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải Toán lớp 5 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Bài 2 (trang 117 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm3 = … cm3

375dm3 = …cm3

5,8dm3 = …cm3

4/5 dm3 = …cm3

b) 2000 cm3 = …dm3

154000cm3 = … dm3

490000cm3 = ….dm3

5100cm3 =… dm3

Lời giải:

a) 1000cm3

375000cm3

5800cm3

800cm3

b)2dm3

154dm3

490dm3

5,1dm3

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 165

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …