Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Giải Toán lớp 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Giải Toán lớp 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Bài 73: Thực hiện phép tính:

a) (-5).6    b) 9.(-3)   c) (-10).11   d) 150.(-4)

Lời giải

Mặc dù hơi dài dòng nhưng tốt hơn hết là các bạn nên làm đúng theo quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu. Điều này sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn.

a) (-5).6 = -(|-5|.|6|) = -(5.6) = -30

b) 9.(-3) = -(|9|.|-3|) = -(9.3) = -27

c) (-10).11 = -(|-10|.|11|) = -(10.11) = -110

d) 150.(-4) = -(|150|.|-4|) = -(150.4) = -600

Bài 74: Tính 125.4. Từ đó suy ra kết quả của:

a) (-125).4     b) (-4).125    c) 4.(-125)

Lời giải

Ta có: 125.4 = 500, suy ra:

a) (-125).4 = -500

b) (-4).125 = -500

c) 4.(-125) = -500

Bài 75: So sánh:

a) (-67).8 với 0    b)15.(-3) với 15    c)(-7).2 với -7

Lời giải

Các bạn nhớ lại:

– Số âm thì nhỏ hơn số 0 và số dương.

– Số âm có giá trị tuyệt đối càng lớn thì càng nhỏ. Ví dụ: -10 < -2

a) (-67).8 = -(|-67|.8) = -536 < 0

b) 15.(-3) = -(15.|-3|) = -45 < 15

c) (-7).2 = -(|-7|.2) = -14 < -7

Bài 76: Điền vào ô trống:

Giải Toán lớp 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

 

Lời giải

Giải Toán lớp 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

 

Gợi ý: (Số âm) . (Số dương) = (Số âm)

Cột 4:
- Tích số là một số âm (-180), thừa số y là số âm (-10)
=> thừa số x còn lại phải là số dương.
- Tìm x bằng cách lấy giá trị tuyệt đối của 180 chia cho
giá trị tuyệt đối của 10.

Cột 5: làm tương tự

Bài 77: Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một số quần áo tăng x dm (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đề xi mét, biết:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

a) x = 3 ?     b) x = -2 ?

Lời giải

Theo bài, chiều dài của vải để may 1 bộ quần áo tăng x (dm).

Suy ra, chiều dài của vải để may 250 bộ quần áo sẽ tăng 250.x (dm).

a) Với x = 3 thì chiều dài vải tăng:

250.3 = 750 (dm)

b) Với x = -2 thì chiều dài vải tăng:

250.(-2) = -500 (dm)

tức là giảm 500 (dm).

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …