Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Bài 69 (trang 36 SGK Toán 6 tập 2): Nhân các phân số (chú ý rút gọn nếu có thể):

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Bài 70 (trang 37 SGK Toán 6 tập 2): Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Hãy tìm cách viết khác.

Lời giải

Ta có: 6 = 1.6 = 2.3;     35 = 5.7

Do đó ta có ba cách viết khác sau đây:

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Bài 71 (trang 37 SGK Toán 6 tập 2): Tìm x, biết:

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Bài 72 (trang 37 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Có những cặp phân số mà ta nhân chúng với nhau hoặc cộng chúng với nhau đều được cùng một kết quả.

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Đố em tìm được một cặp phân số khác có tính chất ấy.

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Như vậy ta có thể tìm được vô số cặp phân số mà tổng và tích của chúng bằng nhau.

Dưới đây là hai cặp số ví dụ khác:

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …