Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài 126 (trang 54 SGK Toán 6 tập 2): Tìm một số, biết:

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Hướng dẫn: Áp dụng Quy tắc trang 54 sgk Toán 6 Tập 2:

Muốn tìm một số biết m/n của nó bằng a, ta tính a : m/n

Lời giải:

Gọi số cần tìm là x:

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài 127 (trang 54 SGK Toán 6 tập 2): Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 và 93,24 : 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy:

a) Tìm một số, biết 3/7 của nó bằng 13,32

b) Tìm một số, biết 7/3 của nó bằng 31,08

Lời giải:

Gọi số phải tìm là x:

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài 128 (trang 55 SGK Toán 6 tập 2): Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2 kg chất đạm.

Phân tích đề:

Bài toán có thể hiểu là: tìm một số biết 24% của nó bằng 1,2 kg.

Lời giải:

Số kilôgam đậu đen đã nấu chín là:

1,2 : 24% = 1,2 . 100/24 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg

Bài 129 (trang 55 SGK Toán 6 tập 2): Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.

Phân tích đề:

Bài toán có thể hiểu là: tìm một số biết 4,5% của nó bằng 18g.

Lời giải:

Lượng sữa trong một chai là:

18 : 4,5% = 18 . 100/4,5 = 400g

Đáp số: 400g

Bài 130 (trang 55 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Đố em tìm được một số mà một nửa số đó thì bằng 1/3?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Phân tích đề

Một nửa tức là bằng 50% = 1/2

Khi đó bài toán trở thành: Tìm một số, biết 50% (hay 1/2) của số đó bằng 1/3

Lời giải:

Gọi số cần tìm là x, khi đó:

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Vậy số cần tìm là 2/3

(Hoặc có thể diễn đạt theo cách: Vì một nửa của số đó bằng 1/3 nên số đó sẽ bằng 2 lần của 1/3 tức là bằng 2 . 1/3 = 2/3)

Bài 131 (trang 55 SGK Toán 6 tập 2): 75% một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Phân tích đề

Bài toán có thể hiểu là: tìm một số biết 75% của nó bằng 3,75m.

Lời giải:

Chiều dài của mảnh vải là:

3,75 : 75% = 3,75 : 75/100 = 5(m)

Đáp số: 5(m)

Bài 132 (trang 55 SGK Toán 6 tập 2): Tìm x, biết:

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài 133 (trang 55 SGK Toán 6 tập 2): Để làm món "dừa kho thịt" ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng 2/3 và 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,8kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu kilôgam cùi dừa, bao nhiêu kilôgam đường?

Lời giải:

Theo đề bài lượng thịt ba chỉ bằng 2/3 lượng cùi dừa nên lượng cùi dừa bằng:

0,8 : 2/3 = 0,8 . 3/2 = 1,2 (kg)

Cũng theo đề bài lượng đường bằng 5% lượng cùi dừa nên lượng đường bằng:

1,2 .5% = 12/10 . 5/100 = 60/1000 = 0,06 (kg)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Vậy: nếu có 0,8kg thịt ba chỉ thì cần 1,2kg cùi dừa và 0,06kg đường.

Bài 134 (trang 55 SGK Toán 6 tập 2): Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

 

Vậy số phải tìm là 30.

Hãy dùng máy tính bỏ túi, kiểm tra lại đáp số của các bài tập 128, 129, 131.

Lời giải:

Đây là bài tập tự luyện. Các bạn sử dụng máy tính và làm theo hướng dẫn trên để kiểm tra lại kết quả các bài tập 128, 129, 131.

Bài 135 (trang 56 SGK Toán 6 tập 2): Một xí nghiệp đã thực hiện 5/9 kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Phân tích đề

– đã thực hiện 5/9 kế hoạch => còn 1 – 5/9 = 4/9 kế hoạch chưa thực hiện <=> 560 sản phẩm

Lời giải:

560 sản phẩm tương ứng với:

1 – 5/9 = 4/9 kế hoạch

Vậy số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch là:

560 : 4/9 = 560 . 9/4 = 1260 sản phẩm

Bài 136 (trang 56 SGK Toán 6 tập 2): Đố: (Theo một bài toán của Xem Lôi-đơ (Sam Loyd): Trong hình vẽ cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu kilôgam.

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

 

Lời giải:

Cân ở vị trí thăng bằng nên 3/4 kg ứng với

1 – 3/4 = 1/4 viên gạch.

Do đó viên gạch nặng:

Giải Toán lớp 6 Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

 

Đáp số: 3kg

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …