Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 6 (trang 8 SGK Toán 6 tập 2): Tìm các số nguyên x và y biết:

a) x/7 = 6/21

b) -5/y = 20/28

Lời giải

a) x/7 = 6/21 ⇔ x.21 = 6.7 (Nhân chéo) hay 21x = 42

Từ đó => x = 42 : 21 = 2

b) -5/y = 20/28 ⇔ (-5).28 = y.20 (Nhân chéo) hay 20y = -140

Từ đó => y = (-140) : 20 = -7

Bài 7 (trang 8 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô vuông:

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

 

Lời giải

Thay mỗi ô vuông bằng một x rồi sử dụng nhân chéođi tìm x.

a) 1/2 = x/12 => 2.x = 12.1 => x = 12 : 2 = 6

b) Tương tự 3.x = 15.4 => x = 20

c) Tương tự x.32 = (-28).8 => x = -224 : 32 = -7

d) 12.x = 3.(-24) => x = -72 :12 = -6

Điền vào ô vuông:

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 8 (trang 9 SGK Toán 6 tập 2): Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng minh rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

Lời giải

Để chứng minh hai phân số bằng nhau, chúng ta sử dụng phép qui đồng hai phân số.

a) a/-b = -a/b vì a.b = (-a).(-b) ⇔ a.b = a.b (luôn đúng)

b) -a/-b = a/b vì (-a).b = a.(-b) ⇔ -a.b = -a.b (luôn đúng)

Vậy các phân số trên luôn bằng nhau.

Bài 9 (trang 9 SGK Toán 6 tập 2): Áp dụng kết quả bài 8 hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu dương:

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

 

Lời giải

Các bạn chỉ cần đổi dấu cả tử và mẫu để được phân số mới bằng với phân số đã cho.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

 

Để hiểu rõ hơn, mời bạn tham khảo Bài 8 (trang 9 SGK Toán 6 tập 2)

 

Bài 10 (trang 9 SGK Toán 6 tập 2): Từ đẳng thức 2.3 = 1.6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 3.4 = 6.2

Phân tích bài toán:

Trước khi xem đáp số, các bạn để ý rằng: khi ta nhân chéo mỗi cặp phân số bằng nhau trên thì ta đều được đẳng thức 2.3 = 1.6 ban đầu. Chẳng hạn:

2/6 = 1/3 nhân chéo ta được: 2.3 = 1.6;

2/1 = 6/3 nhân chéo ta được: 2.3 = 1.6; …

Lời giải:

Qua đẳng thức 3.4 = 6.2 lần lượt lấy một thừa số ở vế trái làm tử số còn mẫu số là một thừa số bất kì ở vế phải, chúng ta lập được các cặp phân số bằng nhau sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

 

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số …