Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Giải Toán lớp 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Giải Toán lớp 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 6:

a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

Giải Toán lớp 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số:

Giải Toán lớp 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Lời giải

a) Số tự nhiên liền sau của:

  • số 7 là số 8

  • số 99 là số 100

  • số a (a ∈ N) là số a +1

b) Số tự nhiên liền trước của:

  • số 35 là số 34

  • số 1000 là số 999

  • số b (b ∈ N*) là số b-1

Lưu ý: Vì b thuộc N* nên b ≠ 0 do đó b mới có số liền trước. Còn nếu b thuộc N nghĩa là b có thể bằng 0 thì khi đó b không có số liền trước.

Bài 7: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

Giải Toán lớp 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

 

Lời giải

Theo đề bài ta có:

a) A là tập hợp các số tự nhiên x lớn hơn 12 và nhỏ hơn 16. Do đó:

A = {13, 14, 15}

b) B là tập hợp các số tự nhiên x khác 0 (tập N*) và nhỏ hơn 5. Do đó:

B = {1, 2, 3, 4}

c) C là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 13 và nhỏ hơn hoặc bằng 15. Do đó:

C = {13, 14, 15}

Bài 8: Viết tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Lời giải

– Các số tự nhiên không vượt quá 5 (tức là các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 5) là các số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Do đó ta có thể viết tập hợp A như sau:

Xem thêm:  Giải toán 6 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

  • Cách 1: Liệt kê các phần tử A = {0, 1, 2, 3, 4}

  • Cách 2: Tính chất đặc trưng A = {x ∈ N | x ≤ 5}

– Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A:

Giải Toán lớp 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 9: Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

…. , 8

a , ….

Lời giải

Để có hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần, ta phải:

– Điền vào chỗ trống số liền trước của số 8: là số 7

7 , 8

Điền vào chỗ trống số liền sau của số a: là số a + 1

a , a + 1

Bài 10: Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

…. , 4600 , ….

…. , …. , a

Lời giải:

Để có hai số tự nhiên liên tiếp giảm dần, ta phải:

– Điền vào chỗ trống bên trái số liền sau của 4600: là số 4601; vào chỗ trống bên phải số liền trước của 4600: là số 4599

4601 , 4600 , 4599

– Điền vào hai chỗ trống bên trái 2 số liền sau của a: lần lượt là 2 số a + 2a + 1

a + 2 , a + 1 , a

 

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …