Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Bài 11 (trang 79 SGK Toán 6 tập 2): Nhìn hình 18. Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Bài 12 (trang 79 SGK Toán 6 tập 2): Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

(Các bạn không thể lý luận là vì tam giác này có ba cạnh bằng nhau => tam giác đều bởi vì các bạn chưa học về tam giác.)

Bài 13 (trang 79 SGK Toán 6 tập 2): Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20.

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Bài 14 (trang 79 SGK Toán 6 tập 2): Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn tù, bẹt.

Dùng góc vuông của eke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Lời giải:

Ước lượng bằng mắt:

   – Góc vuông: góc 1, góc 5

   – Góc nhọn: góc 3, góc 6

   – Góc tù: góc 4

   – Góc bẹt: góc 2

Kết quả đo:

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Bài 15 (trang 80 SGK Toán 6 tập 2): Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ.

Lời giải:

Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kim phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc 180o

Xem thêm:  Học sinh cần rèn luyện những kỹ năng nào trong những kỹ năng của thế kỷ 21

Do đó: 180o : 6 = 30o nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc 30o

Góc giữa hai kim:

   – lúc 2 giờ là: 30o . 2 = 60o

   – lúc 3 giờ là: 30o . 3 = 90o

   – lúc 5 giờ là: 30o . 5 = 150o

   – lúc 6 giờ là: 30o . 6 = 180o

   – lúc 10 giờ là: 30o . 2 = 60o

Sẽ có bạn thắc mắc tại sao lúc 10 lại nhân với 2 chứ không phải nhân với 10, bởi vì góc giữa hai kim luôn nhỏ hơn hoặc bằng 180o

Bài 16 (trang 80 SGK Toán 6 tập 2): Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi góc xOy là một góc và gọi là "góc không". Số đo của góc không là 0o. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ.

Lời giải:

Vào lúc 12 giờ thì kim phút và kim giờ trùng nhau nên góc do chúng tạo thành bằng 0o.

Bài 17 (trang 80 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Một học sinh đề nghị làm một "thước đo góc hình chữ nhật" như hình 22 các đoạn thẳng trên các cạnh BC, CD, DA có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

Lời giải:

Các em tự thực hành đo. Kết quả là:

– Thước đo góc này sai.

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …