Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 18 (trang 82 SGK Toán 6 tập 2): Hình 25 cho biết OA nằm giữa hai tia OB , OC,

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả.

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Lời giải:

Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 19 (trang 82 SGK Toán 6 tập 2): Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy', xOy = 120o. Tính yOy'.

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 20 (trang 82 SGK Toán 6 tập 2): Hình 27 cho biết OI nằm giữa hai tia OA, OB, AOB = 60o, BOI = 1/4 AOB. Tính BOI, AOI.

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 21 (trang 82 SGK Toán 6 tập 2): a) Đo các góc ở hình 28a, b.

b) Viết tên các cặp góc phụ nhau ở hình 28b.

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Lời giải:

a) Đo góc ta được:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

b) Các cặp góc phụ nhau ở hình 28b là:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 22 (trang 82 SGK Toán 6 tập 2): a) Đo các góc ở hình 29, 30.

b) Viết tên các cặp góc bù nhau ở hình 30.

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Lời giải:

a) Đo góc ta được:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

b) Các cặp góc bù nhau ở hình 30 là:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 23 (trang 83 SGK Toán 6 tập 2): Hình 31 cho biết hai tia AM và AN đối nhau,

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

tia AQ nằm giữa hai tia AN và AP. Hãy tính số đo x của góc PAQ.

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …