Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 15 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn các phân số sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Lời giải:

Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho UCLN của chúng:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 16 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ, và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng? (Viết dưới dạng phân số tối giản)

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 17 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Lời giải:

– Phần a, b, c sử dụng phân tích ra thừa số nguyên tố:

– Phần d, e sử dụng tính chất của phép nhân và phép trừ: rút thừa số chung

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 18 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể):

a) 20 phút     b) 35 phút     c) 90 phút

Hướng dẫn: 1 giờ = 60 phút, do đó để viết các số đo thời gian trên với đơn vị là giờ thì ta chia cho 60 rồi rút gọn.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Đổi ra mét muông (viết dưới dạng phân số tối giản):

25dm2     36dm2     450cm2     575cm2

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

Xem thêm:  Phân tích Chất thép trong thơ Hồ Chí Minh - Văn hay lớp 12

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Gợi ý: Rút gọn các phân số chưa tối giản để xuất hiện các phân số bằng nhau.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Gợi ý: Rút gọn các phân số về phân số tối giản, sau đó so sánh để tìm ra phân số không bằng các phân số còn lại.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 22 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô vuông:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Gợi ý: Lấy 60 chia cho mẫu rồi lấy thương nhân với tử ta có sô phải điền.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 23 (trang 16 SGK Toán 6 tập 2): Cho tập hợp A = {0 ; -3 ; 5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A. (Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số)

Gợi ý: Ta lấy số đầu làm tử, chính số đó và hai số còn lại làm mẫu, tiếp đến lấy số thứ hai làm tử, hai số kia làm mẫu … (loại các phân số có mẫu bằng 0).

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 24 (trang 16 SGK Toán 6 tập 2): Tìm các số nguyên x và y biết:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Vậy: x = -7; y = -15

Bài 25 (trang 16 SGK Toán 6 tập 2): Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Lời giải:

– Tìm phân số tối giản của phân số 15/39 = 5/13

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

– Sau đó nhân phân số tối giản đó lần lượt với các số tự nhiên 2, 3, 4, 5, … cho đến khi tử số và mẫu số vẫn là hai chữ số. Ta tìm được 6 phân số:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 26 (trang 16 SGK Toán 6 tập 2): Cho đoạn thẳng AB:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Lời giải:

Gợi ý: Đếm số phần trên đoạn thẳng AB (có 12 phần), sau đó nhân số phần với tỉ lệ để tìm ra số phần của các đoạn thẳng cần tìm.

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Lưu ý: Tùy vào đoạn thẳng AB ban đầu, bạn có thể chọn vị trí các điểm khác với đáp án trên, tuy nhiên cần phải đảm bảo rằng độ dài là đúng với yêu cầu.

Bài 27 (trang 16 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Một học sinh đã "rút gọn" như sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Bạn đó giải thích: "Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5". Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Lời giải:

Sai vì đã rút gọn ở dạng tổng (10 và 5 ở phân số ban đầu không phải là thừa số ở cả tử và mẫu). Nếu tử và mẫu của phân số có dạng biểu thức thì phải biến đổi tử và mẫu về dạng tích rồi mới rút gọn được. Rút gọn đúng như sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số …