Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 24 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc xBy có số đo bằng 45o.

Hướng dẫn: Vẽ tia Bz, sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho góc xBy = 45o.

Lời giải:

– Vẽ hình:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

– Cách vẽ:

   + Vẽ tia Bx;

   + Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc B của tia Bx và tia Bx đi qua vạch 0o.

   + Vẽ tia By đi qua vạch 45o của thước. Ta vẽ được góc xBy = 45o

Bài 25 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc IKM có số đo bằng 135o.

Lời giải:

– Vẽ hình:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

 

– Cách vẽ:

   + Vẽ tia KI.

   + Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc K của tia KI và tia KI đi qua vạch 0o.

   + Vẽ tia KM đi qua vạch 135 của thước. Ta vẽ được góc IKM = 135o

Bài 26 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau (h.35):

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Hình 35

Lời giải:

– Cách vẽ hình:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 27 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho góc BOA = 145o, góc COA = 55o. Tính số đo góc BOC.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 28 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Trên mặt phẳng cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho góc xAy = 50o.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài Ôn tập chương 1

Lời giải:

Có thể vẽ được hai tia như hình dưới để góc xAy = 50o.

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 29 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết góc xOt = 30o, góc yOt = 60o. Tính số đo các góc yOt, tOt'.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …