Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Bài 33: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm …

Lời giải:

Hai phần này chính là định nghĩa về đoạn thẳng như trong trang 115 SGK Toán 6 tập 1.

a) Hình gồm hai điểm R, S và tất cả các điểm nằm giữa R và S được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm R, S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

Giải thích cụm từ tất cả các điểm: các bạn nhìn vào hình dưới, ở trên đoạn thẳng RS có nhiều dấu chấm, mỗi dấu chấm biểu diễn một điểm. Do đó có vô số điểm nằm giữa hai điểm R và S.

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm hai điểm P, Q và tất cả các điểm nằm giữa P, Q.

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Bài 34: Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy?

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

– Có tất cả 3 đoạn thẳng, đó là AB, AC, BC.

Lưu ý: vì đoạn thẳng AB còn được là đoạn thẳng BA (trang 115 SGK Toán 6 tập 1) nên tính ra chỉ có 3 đoạn thẳng thôi, dù cho các bạn có gọi tên khác đi chăng nữa.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 3: Ghi số tự nhiên

Ngoài ra, còn một số cách vẽ khác khi vị trí của A, B, C khác nhau nhưng kết quả vẫn như trên. Ví dụ:

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Bài 35: Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:

a) Điểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.

Lời giải:

Chọn câu trả lời d): Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.

– Điểm M trùng với điểm A:

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

– Điểm M nằm giữa 2 điểm A, B:

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

– Điểm M trùng với điểm B:

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Bài 36: Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình vẽ 36 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không?

b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào?

c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng nào?

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Hình 36

Lời giải:

a) Đường thẳng a không đi qua mút của đoạn thẳng nào.

(Lưu ý: ví dụ một đoạn thẳng AB có hai mút (hay còn gọi là đầu) là A và B).

b) Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB, AC.

c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng BC.

Bài 37: Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn thẳng BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Bài 38: Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Hình 38

Lời giải:

Bạn cần nhớ là:

– Đoạn thẳng được giới hạn bởi hai đầu mút.

– Tia thì giới hạn bởi một đầu (tức là chỉ có một phía).

– Đường thẳng thì không bị giới hạn ở cả hai phía.

Chắc bạn còn giữ bút màu để tô chứ. Nào ta cùng tô thôi!!!

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Bài 39: Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I. Vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L. Kiểm tra xem các điểm I, K, L có thẳng hàng hay không.

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Hình 38

Lời giải:

Các bạn vẽ hình 38 vào vở, sau đó:

– Nối điểm A với E ta được đoạn thẳng AE. Nối điểm B với D ta được đoạn thẳng BD. Hai đoạn thẳng này cắt nhau tại I.

– Làm tương tự, các bạn vẽ các đoạn thẳng AF và CD cắt nhau tại K.

– Làm tương tự, các bạn vẽ các đoạn thẳng BF và CE cắt nhau tại L.

– Cuối cùng, các bạn đặt cạnh thước qua hai điểm K, L rồi kiểm tra xem cạnh thước có đi qua điểm I không. Nếu đi qua thì 3 điểm thẳng hàng, nếu không đi qua thì 3 điểm không thẳng hàng.

Kết quả: Ba điểm I, K, L thẳng hàng.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 16: Ước chung và bội chung

Giải Toán lớp 6 bài 6: Đoạn thẳng

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …