Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

Bài 37 (trang 23 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

Lời giải:

a) Ta có -11 < -10 < -9 < -8 < -7, nên các số cần điền là:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

b) Quy đồng mẫu số, ta đưa về dạng:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

Bài 38 (trang 23-24 SGK Toán 6 tập 2):

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

Lời giải:

Gợi ý: quy đồng mẫu rồi so sánh.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

Bài 39 (trang 24 SGK Toán 6 tập 2): Lớp 6B có 4/5 số học sinh thích bóng bàn, 7/10 số học sinh thích bóng chuyền, 23/25 số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn lớp 6B yêu thích nhất?

Lời giải:

Gợi ý: quy đồng mẫu rồi so sánh.

MSC = BSCNN(5, 10, 25) = 50. Thừa số phụ theo thứ tự là 10, 5, 2.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

Vậy môn bóng đá được nhiều bạn lớp 6B thích nhất.

Bài 40 (trang 24 SGK Toán 6 tập 2): Lưới nào sẫm nhất?

a) Đối với mỗi lưới ô vuông ở hình 7, hãy lập một phân số có tử là số ô đen, mẫu là tổng số ô đen và trắng.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

 

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất)

Lời giải:

a) Lập phân số: tử số là số ô xanh, mẫu là tổng số ô xanh và trắng. Sau đó qui đồng:

Xem thêm:  Soạn bài Cụm danh từ

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

 

b) Sắp xếp:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

 

Vậy lưới sẫm nhất là lưới ở hình B.

Bài 41 (trang 24 SGK Toán 6 tập 2): Đối với phân số ta có tính chất:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

Lời giải:

Gợi ý: tính chất trên gọi là tính chất bắc cầu, ta so sánh hai phân số với một số (phân số) thứ 3.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số …