Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Bài 42 (trang 26 SGK Toán 6 tập 2): Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể):

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Lời giải:

Gợi ý: Nếu các phân số có cùng mẫu thì ta cộng tử như bình thường, nếu khác mẫu thì ta cần quy đồng để tìm MSC.

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Bài 43 (trang 26 SGK Toán 6 tập 2): Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số:

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Bài 44 (trang 26 SGK Toán 6 tập 2): Điền dấu thích hợp (<, > ,=) vào ô vuông:

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Bài 45 (trang 26 SGK Toán 6 tập 2): Tìm x, biết:

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Lời giải:

Gợi ý: Thực hiện phép cộng phân số để tìm x.

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Bài 46 (trang 27 SGK Toán 6 tập 2):

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số …