Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

Giải Toán lớp 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

Giải Toán lớp 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

Bài 46: Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK.

Lời giải:

Vẽ hình: do IN, NK khác 0 nên N không trùng với I, K. (với những bài toán cho độ dài IN = 0 thì chắc chắn là N trùng với I)

Giải Toán lớp 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

Vì N là một điểm của đoạn thẳng IK nên N nằm giữa hai điểm I và K. Suy ra: IN + NK = IK.

Do đó, IK = 3 + 6 = 9 (cm)

Vậy độ dài đoạn thẳng IK là 9 cm.

Bài 47: Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh hai đoạn thẳng EM và MF.

Lời giải:

Vẽ hình: vì độ dài EM khác 0 và nhỏ hơn 8 cm nên M không trùng với hai đầu mút của đoạn thẳng EF (hay M nằm giữa E, F).

Giải Toán lớp 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

 

– Vì M nằm giữa E, F nên: EM + MF = EF

Suy ra: MF = EF – EM = 8 – 4 = 4 cm

Vì 4 = 4 nên EM = MF hay hai đoạn thẳng EM và MF có độ dài bằng nhau.

Bài 48: Em Hà có sợi dây dài 1,25m, em dùng dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng 1/5 độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng lớp học?

Lời giải:

(chiều rộng lớp học) = (độ dài sau 4 lần đo) + (1/5 độ dài sợi dây)

Chiều dài của 1/5 sợi dây là: 1,25 . 1/5 = 0,25 m

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Chiều rộng lớp học là: 4.1,25 + 0,25 = 5,25 m

Vậy chiều rộng lớp học là 5,25 m.

Bài 49: Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB. Biết rằng AN = BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp (h.52).

Giải Toán lớp 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

 

Hình 52

Lời giải:

Chúng ta sẽ giải bài toán theo hai trường hợp như trong hình:

Trường hợp a)

Giải Toán lớp 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

 

Vì M nằm giữa hai điểm A và N nên AN = AM + MN

Vì N nằm giữa hai điểm B và M nên BM = BN + MN

Theo đề bài: AN = BM nên AM + MN = BN + MN => AM = BN

(áp dụng tính chất: a + b = c + b => a = c)

Trường hợp b)

Giải Toán lớp 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

 

Vì N nằm giữa hai điểm A và M nên AN + MN = AM => AN = AM – MN

Vì M nằm giữa hai điểm B và N nên BM + MN = BN => BM = BN – MN

Theo đề bài: AN = BM nên AM – MN = BN – MN => AM = BN

(áp dụng tính chất: a – b = c – b => a = c)

Tóm lại: trong cả hai trường hợp thì hai đoạn thẳng AM và BN có độ dài bằng nhau.

Bài 50: Cho ba điểm V, A, T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

TV + VA = TA

Lời giải

Giải Toán lớp 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

Nếu TV + VA = TA thì điểm V nằm giữa hai điểm T và A. (áp dụng phần Nhận xét trang 120 SGK Toán 6 tập 1)

Bài 51: Trên một đường thẳng hãy vẽ ba điểm V, A, T sao cho TA = 1cm, VA = 2cm, VT = 3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Lời giải

Vì TA + VA = 1 cm + 2 cm = 3 cm = VT nên điểm A nằm giữa hai điểm T và V.

(áp dụng phần Nhận xét trang 120 SGK Toán 6 tập 1)

Giải Toán lớp 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

Bài 52: Đố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau đúng hay sai:

Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Giải Toán lớp 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

Hình 53

Lời giải

Đề bài chỉ yêu cầu ta quan sát và đưa ra kết luận, do đó có thể nói rằng: nhận xét trên là đúng.

– Ngoài ra, các bạn có thể lí luận thêm rằng: đoạn thẳng là khoảng cách ngắn nhất nối liền hai điểm hoặc "đi đường thẳng bao giờ cũng nhanh hơn đi đường vòng".

– Hoặc bạn có thể sử dụng một sợi dây ngắn (sợi chỉ, …) để đo rồi đưa ra kết luận trên.

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …