Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 47 (trang 28 SGK Toán 6 tập 2): Tính nhanh:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Lời giải:

Áp dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 48 (trang 28 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành bốn phần không bằng nhau như hình 8. Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Tương tự với phần c, từ phép tính trên ta sẽ suy ra các miếng bìa đặt cạnh nhau.

Bài 49 (trang 29 SGK Toán 6 tập 2): Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được 1/3 quãng đường, 10 phút sau đi được 1/4 quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được 2/9 quãng đường. Hỏi sau 30 phút, Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường?

Lời giải:

Sau 30 phút Hùng đi được quãng đường là:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 50 (trang 29 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 51 (trang 29 SGK Toán 6 tập 2): Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Lời giải

5 cách chọn ba trong bảy số để có tổng bằng 0 là:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 52 (trang 29 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Lời giải

Nhắc lại: a + b = c ==> a = c – b và b = c – a

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 53 (trang 30 SGK Toán 6 tập 2): "Xây tường".

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Em hãy "xây bức tường" bằng cách điền các phân số thích hợp vào các "viên gạch" theo quy tắc sau: a = b + c

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Lời giải

Làm theo quy tắc ở hình 10, ta có thể "xây tường" như sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 6 tập 2): Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có).

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống . Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Lời giải

Qui tắc cộng là: Lấy từng số hạng ở cột lần lượt cộng với từng số hạng ở hàng rồi điền kết quả vào ô tương ứng.

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 56 (trang 31 SGK Toán 6 tập 2): Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Lời giải

Áp dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số để tính nhanh:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 57 (trang 31 SGK Toán 6 tập 2): Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng:

Muốn cộng hai phân số -3/4 và 4/5 ta làm như sau:

a) Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.

b) Nhân mẫu của phân số -3/4 với 5, nhân mẫu của phân số 4/5 với 4 rồi cộng hai tử lại.

c) Nhân cả tử và mẫu của phân số -3/4 với 5 nhân cả tử và mẫu của phân số 4/5 với 4 rồi cộng hai tử mới lại giữ nguyên mẫu chung.

d) Nhân cả tử và mẫu của phân số -3/4 với 5, nhân cả tử và mẫu của phân số 4/5 với 4 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu.

Xem thêm:  Tả lại một lần em đi học về bị trời mưa

Lời giải

a) Sai;     b) Sai;     c) Đúng;     d) Sai

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …