Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 9: Tam giác

Giải Toán lớp 6 Bài 9: Tam giác

Giải Toán lớp 6 Bài 9: Tam giác

Bài 43 (trang 94 SGK Toán 6 tập 2): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi ……. được gọi là tam giác MNP.

b) Tam giác TUV là hình …….

Lời giải:

a) ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi M, N, P không thẳng hàng

b) gồm ba đoạn thẳng TU, UV, VT khi T, U, V không thẳng hàng.

Bài 44 (trang 95 SGK Toán 6 tập 2): Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 9: Tam giác Giải Toán lớp 6 Bài 9: Tam giác

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 9: Tam giác

Bài 45 (trang 95 SGK Toán 6 tập 2): Xem hình 55 rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Đoạn thằng AI là cạnh chung của những tam giác nào?

b) Đoạn thẳng AC là cạnh chung của những tam giác nào?

c) Đoạn thằng AB là cạnh chung của những tam giác nào?

d) Hai tam giác nào có hai góc kề bù nhau?

Giải Toán lớp 6 Bài 9: Tam giác

Lời giải:

a) Đoạn thẳng AI là cạnh chung của hai tam giác AIB và AIC.

b) Đoạn thằng AC là cạnh chung của hai tam giác ABC và ACI.

c) Đoạn thằng AB là cạnh chng của hai tam giác ABC và ABI.

d) Hai tam giác ABI và AIC có góc AIB và góc AIC là hai góc kề bù.

Bài 46 (trang 95 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:

a) Vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM, CM.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

b) Vẽ tam giác IKM, lấy điểm A nằm trên cạnh KM, điểm B nằm trên cạnh IM. Vẽ giao điểm N của hai đoạn thẳng IA, KB.

Lời giải:

Các bạn có thể vẽ hình như sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 9: Tam giác

Bài 47 (trang 95 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ đoạn thằng IR dài 3cm. Vẽ một điểm T sao cho TI = 2,5cm, TR = 2cm. Vẽ tam giác TIR.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 9: Tam giác

Cách vẽ tam giác TIR:

– Vẽ đoạn thẳng IR có độ dài 3cm.

– Vẽ cung tròn (I; 2,5cm) và cung tròn (R; 2cm), hai cung tròn này cắt nhau tại T.

– Vẽ các đoạn thẳng TI và TR, ta được tam giác TIR.

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …