Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Bài 168 (trang 66 SGK Toán 6 tập 2): Điền kí hiệu …

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Bài 169 (trang 66-67 SGK Toán 6 tập 2): Điền vào chỗ trống:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Bài 170 (trang 67 SGK Toán 6 tập 2): Tìm giao của tập hợp C các số chẵn và tập hợp L các số lẻ.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Bài 171 (trang 67 SGK Toán 6 tập 2): Tính giá trị các biểu thức sau:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Bài 172 (trang 67 SGK Toán 6 tập 2): Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả các học sinh lớp 6C thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả học sinh lớp 6C còn dư 13 chiếc, nên số học sinh lớp 6C là ước của:

60 – 13 = 47

Vì 47 là số nguyên tố, chỉ có hai ước là 1 và 47 nên số học sinh lớp 6C là 47 học sinh.

(Số học sinh không thể bằng 1 vì phép chia 60 cho số học sinh có số dư là 13 > 1)

Bài 173 (trang 67 SGK Toán 6 tập 2): Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3km/h. Tính độ dài khúc sông đó.

Lời giải:

Gọi x(km/h) là vận tốc của ca nô khi nước yên lặng.

Khi ca nô đi xuôi dòng thì vận tốc của nó là x + 3(km/h) (xuôi dòng chảy nên chạy nhanh hơn)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Khi ca nô đi ngược dòng thì vận tốc của nó là x – 3(km/h) (bị nước cản nên chạy chậm hơn)

Khi đi xuôi dòng mất 3 giờ nên độ dài khúc sông bằng 3(x + 3) km

Khi về mất 5 giờ nên độ dài khúc sông bằng 5(x-3) km

Vì đi và về trên cùng một khúc sông nên

5(x – 3) = 3(x + 3)

=> 5x -15 = 3x + 9

=> 2x = 24

=> x = 12

Vậy độ dài khúc sông là 3(12 + 3) = 45(km)

Bài 174 (trang 67 SGK Toán 6 tập 2): So sánh hai biểu thức A và B biết rằng:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Bài 175 (trang 67 SGK Toán 6 tập 2): Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sao bao lâu bể sẽ đầy?

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Bài 176 (trang 67 SGK Toán 6 tập 2): Tính:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Bài 177 (trang 68 SGK Toán 6 tập 2): Độ C và độ F

Ở nước ta và nhiều nước khác nhau, nhiệt độ được tính theo độ C (chữ đầu của Celsius, đọc là Xen-xi-ớt-xơ)

Ở Anh Mỹ và một số nước khác , nhiệt đô được tính theo độ F (chữ đầu của Fahrenheit, đọc là Phe-rơn-hai-tơ). Công thức đổi từ độ C sang độ F là:

F = 9/5 . C + 32 (F và C ở đây là số độ F và số độ C tương ứng)

a) Tính xem trong điều kiện bình thường nước sôi ở bao nhiêu độ F?

Xem thêm:  Tóm tắt Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du

b) Lập công thức đổi từ độ F sang độ C rồi tính xem 500F tương đương bao nhiêu độ C?

c) Ở Bắc Cực có một thời điểm mà nhiệt kế đo độ C và nhiệt kế đo độ F cùng chỉ một số. Tìm số đó.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học Giải Toán lớp 6 Ôn tập cuối năm phần số học

Bài 178 (trang 68-69 SGK Toán 6 tập 2): "Tỉ số vàng"

Người cổ Hy Lạp và người cổ Ai Cập đã ý thức được những tỉ số "đẹp " trong các công trình xây dựng . Ho cho rằng hình chữ nhật đẹp là hình chữ nhật có tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 1 : 0,618.

…………

Lời giải:

a) Gọi x (m) là chiều dài hình chữ nhật (x > 0).

Để có tỉ số vàng thì:

x : 3,09 = 1 : 0,618 => x =3,09 : 0,618 = 5(m)

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 5m

b) Gọi y (m) là chiều rộng hình chữ nhật (y > 0).

Để có tỉ số vàng thì:

4,5 : y = 1 : 0,618 => y = 0,618 : 4,5 = 2,78(m)

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 2,78(m)

c) Ta có tỉ số vàng bằng 1 :0,618 = 1,62

Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là:

15,4 : 8 = 1,93 ≠ 1,62

Vậy khu vườn không đạt tỉ số vàng.

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …