Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): a) Góc là gì?

b) Góc bẹt là gì?

c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt.

Lời giải:

a) Góc là hình tạo bởi hai tia chung góc.

b) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

c) Hình ảnh thực tế của góc vuông như: góc tờ giấy, góc mặt bàn hình chữ nhật, góc viên gạch vuông nát nền nhà …

Hình ảnh thực tế của góc bẹt như: thước đo góc, góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 6 giờ, …

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): a) Góc vuông là gì?

b) Góc nhọn là gì?

c) Góc tù là gì?

Lời giải:

a) Góc vuông là góc có số đo bằng 90o.

b) Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc vuông.

c) Góc tù là góc lớn hơn góc vuông như nhỏ hơn góc bẹt.

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ: a) Hai góc phụ nhau.

b) Hai góc bù nhau.

c) Hai góc kề nhau.

Lời giải:

a) Vẽ góc xOy có số đo bằng 90o. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Khi đó: hai góc xOz và góc zOy là hai góc phụ nhau.

Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

b) Vẽ góc xOy có số đo bằng 180o. Vẽ tia Oz bất kì không trùng với hai tia Ox, Oy. Khi đó: hai góc xOz và zOy là hai góc bù nhau.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

c) Vẽ tia Ox. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz. Khi đó: Hai góc xOy và xOz là hai góc kề nhau.

Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ: a) Góc 60o.

b) Góc 135o.

c) Góc vuông.

Lời giải

a) Vẽ tia Ox. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0o của thước.

– Vẽ tia Oy đi qua vạch 60o của thước đo góc, ta có góc xOy = 60o

Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

b) Vẽ tia Oa Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Oa và tia Oa đi qua vạch 0o của thước.

– Vẽ tia Ob đi qua vạch 135o của thước đo góc, ta có góc aOb = 135o

Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

c) Vẽ tia Om. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Om và tia Om đi qua vạch 0o của thước.

– Vẽ tia On đi qua vạch 90o của thước đo góc. Ta có góc mOn = 90o hay góc mOn là góc vuông.

Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

Bài 5 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba góc xOy, yOz, xOz. Có mấy cách làm?

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

Cách 1: Đo hai góc xOz và yOz. Tổng số do hai góc này chính là số đo của góc xOy.

Xem thêm:  Đề kiểm tra cuối tuần 30 Tiếng Việt lớp 3

Cách 2: Đo góc xOy và góc xOz (hoặc góc yOz). Hiệu số đo hai góc này chính là góc đo của góc yOz (hoặc xOz).

Cách 3: Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Ta có: yOz + yOz' = 180o ; xOz + xOz' = 180o

Do đó: đo hai góc yOz' và xOz' ta suy ra được số đo hai góc yOz và xOz. Tổng số đo của hai góc yOz và xOz là số đo của góc xOy.

Bài 6 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): Cho góc 60o. Vẽ tia phân giác của góc ấy.

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

 

Giả sử góc xOy = 60o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy.

Ta có: góc xOt = góc xOy / 2 = 60o/2 = 30o

Suy ra cách vẽ hai tia Ot như sau:

– Trên một nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia Ox vẽ tia Ot sao cho xOt = 30o

Khi đó: Ot là tia phân giác của góc xOy.

Bài 7 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): Tam giác ABC là gì?

Lời giải

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Bài 8 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3cm, AC = 2,5cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC.

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Ôn tập phần hình học Tập 2

 

– Vẽ đoạn thẳng BC có độ dài 3,5 cm.

– Vẽ cung tròn (B; 3cm) và cung tròn (C; 2,5cm) chúng cắt nhau tại A. Vẽ các đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 16: Ước chung và bội chung

– Đo các góc của tam giác ABC, ta được:

Góc A = 77o; góc B = 44o; góc C = 58o.

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …